Politica de mediu

Politica calitatii-mediului SC MAPA ROM INVEST SRL

Cresterea concurentei pe piata interna si internationala, precum si exigenta mereu crescanda a consumatorului, ne determina sa avem ca prioritate obligatorie calitatea produsului si protectia mediului.

SC MAPA ROM INVEST SRL furnizeaza produse/servicii nepoluante care satisfac in permanenta cerintele si asteptarile clientilor si a tuturor partilor interesate in ceea ce priveste calitatea, performanta de mediu, legalitatea, increderea, siguranta in utilizare a produselor, lipsa reclamatiilor, lipsa intarzierilor in livrari.

SC MAPA ROM INVEST SRL are ca preocupare constanta protectia mediului si dezvoltarea durabila, oferind doar produse cu impact redus asupra mediului.

Managementul SC MAPA ROM INVEST SRL se angajeaza sa imbunatateasca continuu eficacitatea Sistemului de Management Integrat, sa creasca performanta calitatii-mediului, sa respecte toate reglementarile si cerintele legale aplicabile, sa instruiasca permanent angajatii, sa analizeze periodic aceasta politica pentru adecvarea ei continua si sa o comunice tuturor partilor interesate.

Se asigura un dialog permanent cu toate partile interesate si se consiliaza clientii  (despre economisirea resurselor, recilare deseuri etc.),  pentru mentinerea caracteristicilor calitatii in toate fazele produsului si pentru protectia mediului.

Conducerea SC MAPA ROM INVEST SRL solicita implicarea activa a angajatilor pentru indeplinirea obiectivelor privind protejarea resurselor, prevenirea poluarii factorilor de mediu, diminuarea deseurilor, imbunatatirea gestiunii acestora si dezvoltarea constiintei de mediu.

Administratorul SC MAPA ROM INVEST SRL isi asuma intreaga responsabilitate pentru definirea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a Sistemului de Management Integrat al calitatii-mediului la toate nivelele de conducere si executie.